Thông tắc bồn cầu Ba Đình

Bồn cầu trong nhà vệ sinh xảy ra sự cố là tình trạng thường gặp ở các hộ gia đình vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan. Kết quả sẽ gây ra mùi khó chịu, bất tiện đến việc sinh hoạt của các thành viên. Nếu gặp phải trường hợp như thế này thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào?